“Oyun çocuğun işidir” ilkesi ile çıktığımız bu yolda Montessori eğitim modeli ile kişilik becerilerinin şekillendiği ön okul eğitiminde çocukların; bilişsel, fiziksel, duygusal ve sanatsal yönlerini geliştirilmeyi amaçlıyoruz. Atatürk ilke inkılapları doğrulusunda gelişmeyi desteklemek ve çocukları hayata başarılı bir şekilde hazırlamak öncül hedeflerimizden biri.

İletişim Bilgileri

Yaratıcı Drama

Kids Akademi | Eğtim - Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

Drama çocuğun oyun oynamasına, keşfetmesine, kendini ifade etmesine olanak tanıyan; beş duyusuna hitap eden, gelişim alanlarını destekleyen bir yöntemdir. Drama çalışmalarında çocuk bir grup içinde, belirlenmiş sınırlar çerçevesinde kendini hem sözel, hem de bedensel olarak özgürce ifade etme şansını yakalar.