“Oyun çocuğun işidir” ilkesi ile çıktığımız bu yolda Montessori eğitim modeli ile kişilik becerilerinin şekillendiği ön okul eğitiminde çocukların; bilişsel, fiziksel, duygusal ve sanatsal yönlerini geliştirilmeyi amaçlıyoruz. Atatürk ilke inkılapları doğrulusunda gelişmeyi desteklemek ve çocukları hayata başarılı bir şekilde hazırlamak öncül hedeflerimizden biri.

İletişim Bilgileri

Fen ve Doğa Atölye Çalışmaları

Kids Akademi | Eğtim - Fen ve Doğa Atölye Çalışmaları

Fen ve Doğa Atölye Çalışmaları

Fen ve doğa  eğitimi, çocukların merak duygularını geliştirerek araştırma yapmasına fırsat tanıyan, çevrelerindeki olayları ve varlıkları gözlemleyerek farklılıkları ve benzerlikleri keşfetmesi için zemin hazırlamaktadır.