“Oyun çocuğun işidir” ilkesi ile çıktığımız bu yolda Montessori eğitim modeli ile kişilik becerilerinin şekillendiği ön okul eğitiminde çocukların; bilişsel, fiziksel, duygusal ve sanatsal yönlerini geliştirilmeyi amaçlıyoruz. Atatürk ilke inkılapları doğrulusunda gelişmeyi desteklemek ve çocukları hayata başarılı bir şekilde hazırlamak öncül hedeflerimizden biri.

İletişim Bilgileri

Görsel Sanatlar Eğitimi

Kids Akademi | Eğtim - Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel sanatlar eğitiminin amacı, öğrencilerin yaşanılan olaylara bakış açılarını geliştirmek, zihinsel birikimlerini görsel biçimlerle ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve kendilerini hür bir şekilde ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.