“Oyun çocuğun işidir” ilkesi ile çıktığımız bu yolda Montessori eğitim modeli ile kişilik becerilerinin şekillendiği ön okul eğitiminde çocukların; bilişsel, fiziksel, duygusal ve sanatsal yönlerini geliştirilmeyi amaçlıyoruz. Atatürk ilke inkılapları doğrulusunda gelişmeyi desteklemek ve çocukları hayata başarılı bir şekilde hazırlamak öncül hedeflerimizden biri.

İletişim Bilgileri

Müzik ve Orf Eğitimi

Kids Akademi | Eğtim - Müzik ve Orf Eğitimi

Müzik ve Orf Eğitimi

Okul öncesinde müzik eğitimi,çocuğun zihinsel ve sosyal gelişimi için çok önemlidir. Ünlü Alman besteci CarlOrff’un uyguladığı, Orff metodunun en önemli özelliği; dans, müzik, konuşma, dil, vücut ve hareket birlikteliğidir. Bu metot ile çocuğun konsantrasyon süresinin artması, yaratıcılık ve düşünme sisteminin geliştirilmesi amaçlanmıştır.