“Oyun çocuğun işidir” ilkesi ile çıktığımız bu yolda Montessori eğitim modeli ile kişilik becerilerinin şekillendiği ön okul eğitiminde çocukların; bilişsel, fiziksel, duygusal ve sanatsal yönlerini geliştirilmeyi amaçlıyoruz. Atatürk ilke inkılapları doğrulusunda gelişmeyi desteklemek ve çocukları hayata başarılı bir şekilde hazırlamak öncül hedeflerimizden biri.

İletişim Bilgileri

Çift Dil Eğitimi

Kids Akademi | Eğtim - Çift Dil Eğitimi

Çift Dil Eğitimi

Bir dili öğrenmenin ve kullanmanın en önemli ilkelerinden biri o dili akıcı düşünebilmek ve konuşabilmektir. 2-6 yaş arası çocuk dil öğrenmeye oldukça yatkındır. Bu bağlamda çocuklar İngilizceyi doğal süreçleri içerisinde oyunlar aracılığıyla keşfederek, öğrenerek ve çevresiyle bütünleşerek öğrenirler.