“Oyun çocuğun işidir” ilkesi ile çıktığımız bu yolda Montessori eğitim modeli ile kişilik becerilerinin şekillendiği ön okul eğitiminde çocukların; bilişsel, fiziksel, duygusal ve sanatsal yönlerini geliştirilmeyi amaçlıyoruz. Atatürk ilke inkılapları doğrulusunda gelişmeyi desteklemek ve çocukları hayata başarılı bir şekilde hazırlamak öncül hedeflerimizden biri.

İletişim Bilgileri

Jimnastik ve Modern Dans

Kids Akademi | Eğtim - Jimnastik ve Modern Dans

Jimnastik ve Modern Dans

Jimnastik ve Modern dans eğitimi çocuğun koordinasyon, esneklik, çabukluk ve kuvvet gibi fiziksel özelliklerini eğlenceli hale getirerek geliştirmektedir.